(Online) marketing & sales

Ai, ai, wat moeten we met AI?

AI

Artificial Intelligence biedt ongekende kansen om te komen tot snellere doorbraken in wetenschap, innovatie en commercie. Niet voor niets spreken sommige professionals nu al van een loopbaan ‘voor en na ChatGPT’. Daarmee onderstrepen ze dat AI een echte game changer is, veel meer nog dan de opkomst van internet en sociale media dat was. Een Ai, ai, wat moeten we met AI?