Paul Hassels Mönning

Paul Hassels Mönning is B2B commercieel strateeg, oprichter van dutchmarq, keynote spreker en auteur. Als B2B marketing & sales strateeg helpt hij CCOs bij het vinden én realiseren van kansen voor meer omzet & impact.

Ai, ai, wat moeten we met AI?

AI

Artificial Intelligence biedt ongekende kansen om te komen tot snellere doorbraken in wetenschap, innovatie en commercie. Niet voor niets spreken sommige professionals nu al van een loopbaan ‘voor en na ChatGPT’. Daarmee onderstrepen ze dat AI een echte game changer is, veel meer nog dan de opkomst van internet en sociale media dat was. Een Ai, ai, wat moeten we met AI?