Management

Durf kleur te bekennen!

kompas

Moreel leiderschap in de zorg In deze column schrijft Rick Willemsen, trainer, coach en schrijver van het boek Het kompas van de held over zijn praktijkervaringen als trainer en coach. Het kompas van de held is jouw meest authentieke gids van normen en waarden, die je nodig hebt bij het maken van lastige keuzes en Durf kleur te bekennen!

Boeing maakt een draai!

boeing vliegtuig daling

Het boek De Projectsaboteur geeft volop aandacht aan het gewicht dat je zou moeten hechten aan de drijfveren van mensen, naast alle technische zaken van een project. Want juist de drijfveren bepalen in hoge mate het succes – of het falen – ervan. Daar zijn veel voorbeelden van te geven, zowel positief als negatief. Maar Boeing maakt een draai!

Ongezonde teams brengen grensoverschrijdend gedrag voort

mieren werken samen

Bijna dagelijks gaat het in de media over grensoverschrijdend gedrag in werksituaties. Aanvankelijk ging het daarbij vooral over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar het laatste jaar gaat het steeds meer over schreeuwen, pesten, roddels en intimidatie. Het is goed dat dit niet meer als normaal wordt beschouwd, onder het motto van ‘dat hoort er nu eenmaal Ongezonde teams brengen grensoverschrijdend gedrag voort

Ai, ai, wat moeten we met AI?

AI

Artificial Intelligence biedt ongekende kansen om te komen tot snellere doorbraken in wetenschap, innovatie en commercie. Niet voor niets spreken sommige professionals nu al van een loopbaan ‘voor en na ChatGPT’. Daarmee onderstrepen ze dat AI een echte game changer is, veel meer nog dan de opkomst van internet en sociale media dat was. Een Ai, ai, wat moeten we met AI?