Hoe komt het dat het leiderschap van oudste dochters verborgen blijft?

Verborgen leiderschap van oudste dochters

Als je oudste dochters de vraag stelt: ‘Zie jij jezelf als een leider?’, geven ze daar vaak een ontkennend antwoord op. Hoe kan het dat oudste dochters zichzelf niet zien als leider, maar die leiderschapsposities al wel innemen? Oudste dochters vinden het vaak heel normaal dat ze een leiderschapsfunctie vervullen binnen de organisatie waar ze werkzaam zijn of dat ze vanuit het niets een succesvol bedrijf opbouwen. Tegelijkertijd zijn ze vaak bescheiden over hun eigen rol en kritisch op wat ze nog beter zouden kunnen of moeten doen.

Dat roept drie belangrijke vragen op:

  1. Hoe komt het dat oudste dochters zichzelf niet zien als leider maar het wel zijn?
  2. Wat is het verborgen leiderschap van oudste dochters?
  3. Waarom is het belangrijk dat oudste dochters juist nu hun verborgen leiderschap omarmen?

Hoe komt het dat oudste dochters zichzelf niet zien als leiders maar het wel zijn?

Oudste dochters zijn door de plek in het gezin waarin ze zijn opgegroeid gewend om veel verantwoordelijkheid te dragen. ‘Jij bent de oudste en moet de wijste zijn.’ Verantwoordelijkheid dragen kunnen oudste dochters dan ook goed. Ze zijn al van jongs af aan gewend om hun eigen pad uit te stippelen en zijn daarbij gericht op het versterken van het geheel. Dat begint in het gezin waarin je bent opgegroeid en dat neem je mee je werkcontext, waar anderen je leiderschapskwaliteiten vaak eerder zien dan jij. Wat is daar een verklaring voor?

We hebben niet veel vrouwelijke rolmodellen gezien terwijl we opgroeiden. Ook zijn we opgegroeid met een dubbele boodschap over hoe je als vrouw zou moeten zijn. Wel ambitieus, maar niet té ambitieus. Tegelijkertijd hebben veel oudste dochters een ‘oud’ beeld van leiderschap dat gebaseerd is op macht en angst, waar ze zich niet herkennen.
Je zult niet de eerste oudste dochter die zegt: ‘Als het zo moet, wil ik het niet’.

Maar als oudste dochters zich bewust worden van de definitie van leiderschap van Brené Brown: ‘Een leider is iemand die de verantwoordelijkheid neemt voor het herkennen van het potentieel in mensen en ideeën en de moed heeft om dat potentieel te ontwikkelen’, dan zeggen oudste dochters vaak: ‘Ja, dat is precies wat ik doe en waar ik in geloof!’

Als je dit herkent, dan ben je dus een leider.

Wat is het verborgen leiderschap van oudste dochters?

Als jij jezelf niet ziet als leider, blijft je leiderschap verborgen. Je helpt de wereld niet door jezelf kleiner te maken en je aan te passen. Het is belangrijk dat je als oudste dochter je volwassen plek inneemt en je leiderschap omarmt.

Want wat maakt oudste dochters nu geschikte leiders?

Oudste dochters dragen veel verantwoordelijkheid en kunnen dat ook goed. Ze zijn gericht op het versterken van het geheel: ze zorgen niet alleen voor hun eigen gezin of systeem, maar zijn ook gericht op het leveren van een bijdrage aan de samenleving als geheel. Oudste dochters kunnen leiden in tijden van crisis. Ze beschikken over een natuurlijke autoriteit en voortvarendheid om orde in de chaos te scheppen en te doen wat nodig is op cruciale momenten. Zacht op de relatie en verbinding, en daadkrachtig op de resultaten die ze willen bereiken. Focus op wat op korte termijn én op lange termijn nodig is. Oudste dochters kunnen pionieren. Ze kunnen leiden in de tussentijd, een fase van niet-weten, waarin het oude er niet meer is en het nieuwe nog niet in beeld komt. Oudste dochters bieden in die tijd ‘holding space’, veiligheid voor anderen doordat ze een natuurlijke rust en evenwicht uitstralen.

Waarom is het belangrijk dat oudste dochters juist nu hun verborgen leiderschap omarmen?

Het is onrustig in de wereld. Juist nu is het belangrijk dat het perspectief gericht op het versterken van het geheel wordt toegevoegd op de plekken waar de besluiten worden genomen. Dit leidt tot meer verbinding en inclusievere beslissingen. Dit gaat dus niet alleen om vrouwenrechten maar om mensenrechten. Het betekent dat je als oudste dochter niet alles al hoeft te kunnen. Je mag jezelf toestemming geven dat je een lerende leider bent.

In Het verborgen leiderschap van oudste dochters ontdek je hoe je plek in het gezin van invloed is op je leiderschap en hoe je je verborgen leiderschap in kunt zetten op een manier die bij jou past.


Het verborgen leiderschap van oudste dochters

In deze bestseller maakt Aike Borghuis duidelijk hoe de beknellende oudste-dochter-dynamiek werkt, laat zien hoe je die kunt doorbreken en leert je het belang van het innemen van jouw eigen plek. Met haar boek wil Aike oudste dochters bewust maken van hun leiderschapskwaliteiten. Zij hoeven niet harder te werken, maar slimmer. Waardoor er meer tijd en ruimte overblijft voor de dingen die ook belangrijk voor hen zijn. In haar boek vertelt Aike hoe dat kan.